Spravilo lesa in materiala z žičnicami

Družba SGG je v slovenskem in širšem prostoru poznana kot vodilna družba pri spravilu lesa na najzahtevenjših terenenih z gozdnimi žičnicami. Zametki razvoja gozdraskega žičničarstva segajo že v trideseta leta prejšnjega stoletja. Družba se je tehnološko in organizacijsko razvila v vodilno družbo, ki je sposobna obvladovati najsodobnejšo tehnologijo. Sodobna tehnologija omogoča boljše delovne razmere in varnejše delo. Poleg prevozov materiala po žičnicah, gozdne žičnice sami tudi projektiramo.

Ne spreglejte

Z rednim in načrtnim gospodarjenjem z gozdom lahko lastniki gozdov vzpostavijo optimalno stanje...
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2018. Sonce ali dež, mi delamo naprej.Posek in spravilo lesa z...
Zapadel je prvi sneg, kar pomeni, da našo ekipo čakajo še večji delovni izzivi...sneg, mraz,......

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC in PEFC, ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.