Spravilo lesa in materiala z žičnicami

Družba SGG je v slovenskem in širšem prostoru poznana kot vodilna družba pri spravilu lesa na najzahtevenjših terenenih z gozdnimi žičnicami. Zametki razvoja gozdraskega žičničarstva segajo že v trideseta leta prejšnjega stoletja. Družba se je tehnološko in organizacijsko razvila v vodilno družbo, ki je sposobna obvladovati najsodobnejšo tehnologijo. Sodobna tehnologija omogoča boljše delovne razmere in varnejše delo. Poleg prevozov materiala po žičnicah, gozdne žičnice sami tudi projektiramo.

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE

SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BV-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka. Poiščite naše FSC®/PEFC™ certificirane proizode.