Sečnja in spravilo lesa

V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih. Velik delež sečenj opravimo v gozdovih zasebnih lastnikov in občinskih gozdovih. Usposobljeni smo za sečnjo v najrazličnejših terenskih pogojih, za sanacije poškodovanega in podrtega drevja po naravnih ujmah in tudi za obžagovanje ter odstranjevanje drevja v mestih. Izvajamo vse vrste spravila lesa iz gozda do kamionske ceste. Še posebej smo usposobljeni za delo z žičnicami na težko dostopnih terenih.

Za podrobnejše informacije lahko pokličete vodjo gozdarske enote.

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE

SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BV-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka. Poiščite naše FSC®/PEFC™ certificirane proizode.