Prodaja lesa

Naš prodajni program zajema vse vrste lesnih gozdnih sortimentov.

 

 

Prodajamo lesne sortimente vseh drevesnih vrst, kakovostnih razredov in dimenzij. Organiziramo tudi...

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.