Predstavitev podjetja

Bogata, enkratna zgodovina družbe SGG se je začela ustvarjati leta 1947, takrat je bila družba ustanovljena. Neponovljiva preteklost je ohranjena v življenju zgodovinskega spomina, ki ga je ustvarjalo več generacij gozdarjev. Ob nastanku je znašalo število zaposlenih preko 1100, ki se je v kasnejšem obdobju zmanjševalo. Ustvarjalni stik tradicije in živo zavzemanje zaposlenih je izoblikovalo enkratno preteklost, ki je gradila na tistem, kar je trajno in hkrati ni zamudila nobene priložnosti, da bi sledila novostim, da bi preizkusila novo, tisto, kar se zrcali v smeri sedanjosti in je vznemirljivo usmerjeno s pogledom v prihodnost. 

Danes je v družbi SGG Tolmin d.o.o. zaposlenih 119 sodelavcev. 

Proizvodna vloga gozdov bo tudi v prihodnosti pomembna razvojna sestavina. Zaradi vse hitrejšega razvoja družbe v ospredje vstopajo prvinske - okoljetvorne vloge gozdov kot vir vitalnih substanc (čista voda in zrak, ohranjanje tal,..) in ekološkega ravnovesja.

Družba ima sedež v Ajdovščini, tam se prav tako nahajajo enote Servis vozil, Logistika in Primarna predelava lesa.

 

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE

SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BV-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka. Poiščite naše FSC®/PEFC™ certificirane proizode.