Odkup lesa na panju in na kamionski cesti

Odkup na panju pomeni da v primerih, ko lastnik gozda sam nima možnosti sečnje in spravila lesa, lahko zanj opravimo storitev priprave in izvedbe vseh gozdarskih del. V fazi načrtovanja v čimvečji meri upoštevamo želje lastnikov gozdov. Odkupujemo tudi gozdne lesne sortimente, ki jih lastniki gozdov sami pripravijo na kamionski cesti. Odkupujemo vse vrste gozdnih lesnih sortimentov vseh domačih drevesnih vrst po veljavnih standardih kakovosti. Odkupljene sortimente dobi lastnik plačane v najkrajšem možnem času in sicer v 5. do največ 20. dneh. Za vse morebitne informacije lahko pokličete naše strokovne delavce ali pa nam enostavno pošljete povpraševanje. 

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE

SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BV-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka. Poiščite naše FSC®/PEFC™ certificirane proizode.