Graditev gozdnih vlak in vzdrževanje gozdnih cest

V veliko primerih se zgodi, da je dostopnost parcel in s tem dostopnost do lesa zelo velik problem. V naši družbi smo usposobljeni tudi za take primere. S pomočjo gradbene mehanizacije v takih primerih lahko zgradimo tudi gozdno cesto ali vlako. Dogovarjamo se lahko tudi z več lastniki skupaj, še posebej, če morajo poti potekati po posesti večih lastnikov. 

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.