Graditev gozdnih vlak in vzdrževanje gozdnih cest

V veliko primerih se zgodi, da je dostopnost parcel in s tem dostopnost do lesa zelo velik problem. V naši družbi smo usposobljeni tudi za take primere. S pomočjo gradbene mehanizacije v takih primerih lahko zgradimo tudi gozdno cesto ali vlako. Dogovarjamo se lahko tudi z več lastniki skupaj, še posebej, če morajo poti potekati po posesti večih lastnikov. 

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE

SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BV-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka. Poiščite naše FSC®/PEFC™ certificirane proizode.