Gozdarske storitve

V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih.
 
 

Družba SGG je v slovenskem in širšem prostoru poznana kot vodilna družba pri spravilu lesa na...
Odkup na panju pomeni da v primerih, ko lastnik gozda sam nima možnosti sečnje in spravila...
V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih....
V veliko primerih se zgodi, da je dostopnost parcel in s tem dostopnost do lesa zelo velik problem...

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.