Gozdarske storitve

V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih.
 
 

Družba SGG je v slovenskem in širšem prostoru poznana kot vodilna družba pri spravilu lesa na...
Odkup na panju pomeni da v primerih, ko lastnik gozda sam nima možnosti sečnje in spravila...
V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih....
V veliko primerih se zgodi, da je dostopnost parcel in s tem dostopnost do lesa zelo velik problem...

Ne spreglejte

Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG - Družba pooblaščenka d.d., uprava družbe SGG Tolmin d.o.o...

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.