Sečnja in spravilo lesa

V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih. Velik delež sečenj opravimo v gozdovih zasebnih lastnikov in občinskih gozdovih. Usposobljeni smo za sečnjo v najrazličnejših terenskih pogojih, za sanacije poškodovanega in podrtega drevja po naravnih ujmah in tudi za obžagovanje ter odstranjevanje drevja v mestih. Izvajamo vse vrste spravila lesa iz gozda do kamionske ceste. Še posebej smo usposobljeni za delo z žičnicami na težko dostopnih terenih.

Za podrobnejše informacije lahko pokličete vodjo gozdarske enote.

 

Ne spreglejte

Z rednim in načrtnim gospodarjenjem z gozdom lahko lastniki gozdov vzpostavijo optimalno stanje...
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2018. Sonce ali dež, mi delamo naprej.Posek in spravilo lesa z...
Zapadel je prvi sneg, kar pomeni, da našo ekipo čakajo še večji delovni izzivi...sneg, mraz,......

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC in PEFC, ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.