Prodaja lesnih gozdnih sortimentov

Prodajamo lesne sortimente vseh drevesnih vrst, kakovostnih razredov in dimenzij. Organiziramo tudi prevoze od kamionske ceste ali skladišča.

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.