Prodaja lesnih gozdnih sortimentov

Letno prodamo približno 29.000 m3 lesnih gozdnih sortimentov različnim kupcem v Sloveniji, Italiji in Avstriji. 

Naš prodajni program zajema vse vrste lesnih gozdnih sortimentov, zlasti pa naslednje:

IGLAVCI (smreka, jelka, bor, macesen):

  • hlodovina
  • droben tehnični les
  • celulozni les

LISTAVCI (bukev, hrast, javor, jesen, lipa):

  • hlodovina
  • goli mehkih listavcev
  • goli trdih listavcev

Ne spreglejte

Z rednim in načrtnim gospodarjenjem z gozdom lahko lastniki gozdov vzpostavijo optimalno stanje...
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2018. Sonce ali dež, mi delamo naprej.Posek in spravilo lesa z...
Zapadel je prvi sneg, kar pomeni, da našo ekipo čakajo še večji delovni izzivi...sneg, mraz,......

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC in PEFC, ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.