Prodaja lesa

Naš prodajni program zajema vse vrste lesnih gozdnih sortimentov.

Letno prodamo približno 29.000 m3 lesnih gozdnih sortimentov različnim kupcem v Sloveniji, Italiji...
Ogrevanje z lesom ima mnogo prednosti pred ogrevanjem s fosilnimi gorivi. Kdor se odloči, da bo za...
Žagan les iglavcev in listavcev za gradbeništvo, embalažo in mizarstvo dobavljamo po predhodnem...

Ne spreglejte

Z rednim in načrtnim gospodarjenjem z gozdom lahko lastniki gozdov vzpostavijo optimalno stanje...
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2018. Sonce ali dež, mi delamo naprej.Posek in spravilo lesa z...
Zapadel je prvi sneg, kar pomeni, da našo ekipo čakajo še večji delovni izzivi...sneg, mraz,......

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC in PEFC, ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.