Prodaja drv za kurjavo

Ogrevanje z lesom ima mnogo prednosti pred ogrevanjem s fosilnimi gorivi. Kdor se odloči, da bo za kurjavo uporabljal les, se je odločil za ekološki vir energije. Prednosti izkoriščanja lesa slabše kvalitete za pridobivanje toplote so naslednje:

  • obnovljiv vir energije
  • CO2 nevtralen in pri njegovem izgorevanju ne nastaja žveplo
  • transport in skladiščenje sta varna
  • s pomočjo sodobnih kurilnih naprav je omogočen udoben in varčen način ogrevanja
  • je cenejši od fosilnih goriv

Iz našega prodajnega programa lahko naročite bukova drva v naslednjih oblikah:

  • hlodovina (goli)
  • polena dolžin 33 in 50 cm, zložena na paletah
  • polena dolžin 25 in 33 cm, nasuta pakirana v mrežo na paleti
  • polena dolžin 25 in 33 cm, pakirana v kartonu

Naše kapacitete omogočajo dobavo drv posameznim gospodinjstvom na lokalnem območju ter trgovcem doma in v sosednjih državah. Na željo kupca poskrbimo tudi za prevoz.

Ne spreglejte

Z rednim in načrtnim gospodarjenjem z gozdom lahko lastniki gozdov vzpostavijo optimalno stanje...
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2018. Sonce ali dež, mi delamo naprej.Posek in spravilo lesa z...
Zapadel je prvi sneg, kar pomeni, da našo ekipo čakajo še večji delovni izzivi...sneg, mraz,......

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC in PEFC, ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.