Odkup lesa na panju in na kamionski cesti

Odkupujemo vse vrste lesnih gozdnih sortimentov na kamionski cesti ali na panju.

 

Potek odkupa hlodovine na kamionski cesti:

 • lastnik gozda spravi les do kamionske ceste in nas obvesti, da je les pripravljen
 • les prevzamemo v čim krajšem možnem času
 • prevzem hlodovine se na željo lastnika izvaja na terenu, v njegovi prisotnosti ali na naših skladiščih
 • uporabljamo elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov o hlodovini na terenu, s čimer se zmanjša možnost napak pri odkupu
 • vse prevozne in morebitne druge stroške od kamionske ceste naprej krije naše podjetje
 • plačilo izvedemo po veljavnem odkupnem ceniku v roku do 60 dni po odvozu
 • z dnem plačila lastniku po pošti dostavimo tudi pisni obračun prevzetega lesa

Nasvet: pokličite nas preden pričnete s sečnjo in svetovali vam bomo kdaj je najprimernejši čas za sečnjo določenih gozdnih sortimentov; na ta način boste imeli možnost boljšega zaslužka.

 

Potek odkupa lesa na panju:

 • naši strokovni delavci si gozd najprej ogledajo
 • lastniku gozda pripravimo ponudbo
 • v kolikor se lastnik s ponudbo strinja, pristopimo k podpisu pogodbe
 • po podpisu pogodbe v dogovorjenem roku pričnemo z izvajanjem del
 • lastnik je, v kolikor izrazi željo, lahko prisoten pri prevzemu in izmeri lesa
 • prevzemi se izvajajo enako kot pri odkupu na kamionski cesti
 • ob zaključku del skupaj z lastnikom presodimo, ali so izpolnjene vse obveznosti iz pogodbe
 • plačilo izvedemo v skladu s pogodbenimi določili
 • z dnem plačila lastniku dostavimo pisni obračun prevzetega lesa

Odkup lesa na panju je prava rešitev za vse tiste lastnike gozdov, ki sami niso usposobljeni za delo v gozdu in nimajo ustrezne delovne opreme. V okviru odkupa na panju lastniku poleg odkupa lesa nudimo še naslednje storitve:

 • strokovno svetovanje in pomoč pri pripravi morebitne dokumentacije
 • posek in spravilo lesa
 • gradnja in sanacija gozdnih vlak
 • gojitvena in varstvena dela

Ne spreglejte

Z rednim in načrtnim gospodarjenjem z gozdom lahko lastniki gozdov vzpostavijo optimalno stanje...
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2018. Sonce ali dež, mi delamo naprej.Posek in spravilo lesa z...
Zapadel je prvi sneg, kar pomeni, da našo ekipo čakajo še večji delovni izzivi...sneg, mraz,......

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC in PEFC, ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.