DELA ZA ODPRAVO ŠKODE IN OBNOVA GOZDA ZARADI ŽLEDA

Za pripravo površin za obnovo, poseka z motorno žago v varovalnih gozdovih, spravila s traktorjem v varovalnih gozdovih ter spravila z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih je upravičenec prejel sredstva iz naslova podukrepa 8.4. »Dela za odpravo škode in obnovo gozda« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

SGG TOLMIN d.o.o. je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.4. »Dela za odpravo škode in obnovo gozda«. Na območju gozdne posesti Blegoš je bilo izvedeno 7,75ha priprave površin za obnovo, 322,11 m3 poseka z motorno žago v varovalnih gozdovih, 77,67m3 spravila lesa s traktorjem v varovalnih gozdovih ter 244,44 m3 spravila lesa z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z izvedenimi deli za odpravo škode in obnovo gozda smo sanirali od žleda poškodovano drevje ter omogočili pomlajevanje na poškodovanih površinah.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Sanacija žledoloma in napada prenamnoženih populacij žuželk (lubadar).

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Sanacija in obnova poškodovanih gozdov.

 

   

 

Ne spreglejte

Sodelavci družbe SGG Tolmin d.o.o. vam želijo vesele božične praznike in obilo sreče, zdravja in...

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC ® (C112674) in PEFC ™ (BC-CdC-8985794), ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.