Graditev gozdnih vlak in vzdrževanje gozdnih cest

V zasebnih gozdovih se pogosto srečujemo s problemom zaprtosti gozdov, zato je za gospodarjenje z gozdom nujna izgradnja gozdne infrastrukture. Prav tako je pomembno primerno  vzdrževanje gozdnih prometnic, predvsem gozdnih cest, ki včasih pomenijo tudi edini dostop do kmetij in zaselkov. Predvsem lastnikom gozdov zato v okviru odkupa lesa na panju nudimo možnost gradnje ali vzdrževanja gozdnih prometnic.

V okviru te dejavnosti izvajamo:

  • gradnjo, vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest
  • gradnjo in sanacijo gozdnih vlak

Dela izvajamo skladno z gozdno - gospodarskimi načrti tako, da je naravno okolje čim manj prizadeto. Lastniku gozda svetujemo in pomagamo pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije za gradnjo gozdnih prometnic.

Ne spreglejte

Z rednim in načrtnim gospodarjenjem z gozdom lahko lastniki gozdov vzpostavijo optimalno stanje...
Kar pošteno smo že zakorakali v leto 2018. Sonce ali dež, mi delamo naprej.Posek in spravilo lesa z...
Zapadel je prvi sneg, kar pomeni, da našo ekipo čakajo še večji delovni izzivi...sneg, mraz,......

SKRB ZA OKOLJE IN CERTIFIKATI

SGG Tolmin d.o.o.

SGG Tolmin d.o.o.

Družba SGG Tolmin d.o.o. ima pridobljena dva certifikata za sledenje lesa FSC in PEFC, ki lastnikom certificiranih gozdov po teh standardih zagotavljata sledenje lesa od panja do kupca in naprej do končnega izdelka.