Gozdarske storitve

V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih.