FORESTRY SERVICES
AND TIMBER SALE
FORESTRY SERVICES
AND TIMBER SALE
FORESTRY SERVICES
AND TIMBER SALE
FORESTRY SERVICES
AND TIMBER SALE
FORESTRY SERVICES
AND TIMBER SALE
FORESTRY SERVICES
AND TIMBER SALE

SGG DEJAVNOSTI

V družbi opravljamo sečnjo in spravilo lesa v državnih, občinskih, agrarnih in zasebnih gozdovih.
 
 

Naš prodajni program zajema vse vrste lesnih gozdnih sortimentov.

 

 

S primarnim razrezom lesa in primarno predelavo ustvarjamo višjo dodano vrednost. Predelujemo izključno les iz okoliških gozdov.